Uncategorized

מצוות תפילין

מצות תפילין היא מצות עשה מן התורה ומוזכרת מספר פעמים במקרא. “בקריאת שמע” שחרית וערבית אנו מזכירים אותה פעמיים האחת בפרשת שמע : “וקשרתם לאות

Read More »

תפריט נגישות